Pierwsze efekty pozycjonowania widoczne są w ciągu kilku tygodni.
Pierwsze efekty kampanii reklamowej widoczne są w ciągu kilku minut.

ADWORDS

Kampanie reklamowe w wyszukiwarce Google to doskonały sposób reklamowania strony internetowej oraz samego przedsiębiorstwa (jego produktów lub usług).

W zależności od zakładanego celu możemy przeprowadzić dla Państwa kampanię wizerunkową, której celem jest dostarczenie jak największej liczby potencjalnych klientów, lub kampanię sprzedażową, której celem jest zmaksymalizowanie liczby sprzedawanych w internecie produktów (lub usług).

Pierwszą i podstawową zasadą kampanii w wyszukiwarce Google jest płatność tylko za kliknięcia a nie za wyświetlenia reklam. Naszym celem jest zatem doprowadzenie do maksymalnego obniżenia stawki za kliknięcie oraz do osiągnięcia jak najwyższego CTR - wskaźnika obrazującego ilość kliknięć w stosunku do ilości wyświetleń (im jest on wyższy tym większa jest efektywność całej kampanii).

Przeprowadzenie kampanii składa się z kilku etapów:
  1. określamy wspólnie z Państwem cel jaki kampania powinna spełnić oraz definiujemy grupę docelową kampanii,
  2. wyszukujemy frazy po wpisaniu których Państwa reklamy pojawiać się będą w wyszukiwarce,
  3. przygotowujemy teksty reklamowe,
  4. ustalamy stawki za kliknięcie (na podstawie popularności wybranych fraz kluczowych oraz grupy docelowej),
  5. uruchamiamy kampanię a podczas jej trwania stale monitorujemy wyniki i wprowadzamy niezbędne poprawki (nowe teksty, zwiększenie liczby fraz kluczowych etc.).

FACEBOOK

Jako uzupełnienie kampanii reklamowych w wyszukiwarkach oferujemy Państwu także prowadzenie kampanii reklamowych w portalu społecznościowym Facebook.

Rosnąca popularność Facebook-a nie tylko w Polsce ale i na świecie skutkuje wyodrębnieniem na rynku usług związanych z działalnością w tym portalu.

Możliwość stworzenia przekazu w formie graficznej powoduje, że firmy coraz chętniej sięgają po tą właśnie formę dotarcia do potencjalnych klientów nie tylko na rynku lokalnym ale także na rynkach ogólnoświatowych.

Pfeffer.pl wraz z swoją ofertą dołącza zatem do największych firm oferujących tą formę przekazu reklamowego.