Istnienie w świadomości użytkowników portali społecznościowych znacznie wpływa na szansę dotarcia do potencjalnych klientów.
Dzięki swoim możliwościom portale społecznościowe (w tym przede wszystkim Facebook) stają się coraz częściej wykorzystywanym do dotarcia do potencjalnych klientów medium.

Podstawowa wiedza w zakresie korzystania z portalu i prowadzenia interakcji z użytkownikami wystarczy aby budować wokół swojego profilu grupę osób, które w przyszłości mogą stać się Państwa klientami.
Pfeffer Studio oferując usługi tworzenia i prowadzenia profilu wpisuje się w ogólnoświatowe trendy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie współtworzyć z Państwem profil, który w krótkim okresie czasu może stać się popularnym środkiem przekazu o ofercie firmy i interakcji z użytkownikami.